Privacy beleid

Martijn Regelink Hypnotherapie & NLP Coaching hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke herkenbare gegevens die jij aan ons verstrekt. Wij zijn tevens van mening dat het van belang is je te informeren over de manier waarop wij jouw persoonlijke gegevens gebruiken, en je daarnaast keuzes te bieden over hoe je gegevens worden gebruikt. Wij raden je dus aan om dit privacy beleid zorgvuldig door te lezen.


In principe geldt dit privacy beleid voor alle consumenteninformatie die verzameld of gebruikt wordt door Hypnose Instituut Nederland. Hierbij gaat het ook om informatie van de website voor commercieel gebruik, die door Hypnose Instituut Nederland worden beheerd en om offline-collecties van persoonlijke gegevens voor commercieel gebruik die door Hypnose Instituut Nederland worden beheerd.

Waarom zou je jouw persoonlijke gegevens aan Hypnose Instituut Nederland verstrekken?

Het verstrekken van jouw persoonlijke herkenbare gegevens geeft ons de mogelijkheid jou een aantal voordelen te bieden. Het is voor je gemakkelijker om:

 • specifieke informatie aan te vragen;
 • op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen dankzij de Ezine;
 • persoonlijke boodschappen en speciale aanbiedingen te ontvangen die voor jou relevant zijn.

Daarnaast stelt het ons in staat marktonderzoek te doen om betere producten te kunnen ontwikkelen, en onze klantenservice en website te verbeteren.
Je kunt jouw gegevens op verschillende manieren via internet verstrekken, bij voorbeeld door een aanvraagformulier in te vullen om een gratis rapport te ontvangen, een product te bestellen, aan een workshop of opleiding mee te doen, een nieuwsbrief aan te vragen.

Je kunt jouw persoonlijke herkenbare gegevens ook aan ons verstrekken door met een van onze medewerkers van de klantenservice per e-mail, telefoon of brief contact op te nemen.


Wij willen jou beter leren kennen zodat we je beter van dienst kunnen zijn. De keuze of je van deze service gebruik wilt maken, is echter geheel aan jezelf. Martijn Regelink Hypnotherapie & NLP Coaching verstrekt jouw gegevens alleen in de volgende gevallen aan derden:

 • Martijn Regelink Hypnotherapie & NLP Coaching geeft alleen persoonlijke gegevens vrij als het daartoe door de wet verplicht wordt gesteld.


Martijn Regelink Hypnotherapie & NLP Coaching verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden zodat zij uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken.
Martijn Regelink Hypnotherapie & NLP Coaching verstrekt geen persoonlijke financiële gegevens (zoals informatie over een creditcard) aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is om jouw bestelling te behandelen, onze factuur te verwerken, of fraude te voorkomen of te bestrijden.
Soms geeft deze website links naar andere websites. Je dient het privacy beleid op die sites zorgvuldig te lezen; het kan afwijken van het Martijn Regelink Hypnotherapie & NLP Coaching Privacy Beleid


‘Cookies’ en het vastleggen van websites

Sommige van onze websites sturen een ‘cookie’, een klein tekstbestand, naar jouw computer. Dit is volledig geanonimiseerd, dus we weten niet dat jij het bent en gebruiken het alleen om de bezoekersaantallen te meten. Als je geen cookies wilt ontvangen, kan je in het hulpbestand van uw internetbrowser kijken, hoe je alle cookies kunt blokkeren of hoe je ervoor kunt zorgen, dat je een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen. Voor meer informatie over cookies kan je terecht op www.cookiecentral.com


Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die je ons toevertrouwt te beveiligen. Hypnose Instituut Nederland gebruikt verschillende veilige technieken om uw gegevens te beschermen, waaronder veilige servers, firewalls, en versleuteling van (financiële) gegevens.


Jouw rechten

Als je eenmaal jouw persoonlijke herkenbare gegevens aan ons verstrekt hebt via een aanvraagformulier voor een rapport of de nieuwsbrief dan kan je je altijd uitschrijven zodat alle gegevens worden gewist in ons systeem. In iedere mail die wij sturen staat een uitschrijflink waarmee je je gegevens kan aanpassen of verwijderen.

Speciale informatie voor ouders

Hoewel websites van Martijn Regelink Hypnotherapie & NLP Coaching over het algemeen niet gericht zijn op kinderen onder de dertien jaar, is het beleid van Martijn Regelink Hypnotherapie & NLP Coaching erop gericht aan de wet te voldoen, wanneer die toestemming van een ouder of voogd vereist voordat persoonlijke gegevens van kinderen onder dertien jaar bewust verzameld, gebruikt of verstrekt worden. Wij raden ouders ten zeerste aan om actief toe te zien op de internetactiviteiten van hun kinderen.


Contact opnemen met ons

Je kunt ons contacteren via algemene contactformulier wanneer je:

 • vragen hebt over ons Privacy Beleid;
 • een kopie van je persoonlijke gegevens wilt ontvangen, of je persoonlijke gegevens wilt wijzigen of wissen;
 • In de toekomst geen persoonlijke aanbiedingen of informatie van Hypnose Instituut Nederland meer wilt ontvangen.

Privacyverklaring {bedrijfsnaam}

{bedrijfsnaam} ('''wij''), gevestigd in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


{bedrijfsnaam} acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.


In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website, https://martijnregelink.nl/ en gerelateerde websites en Diensten.


Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: {datum}


Gebruik van persoonsgegevens


Als u gebruik maakt van websites en gerelateerde Diensten die {bedrijfsnaam} aanbiedt, dan kunt u persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.


Soorten gegevens verzameld


Wanneer u gebruik maakt van onze Diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:


 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Alle in een intakeformulier ingevulde informatie en verklaringen


Gronden voor de verwerking


Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:


 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • {bedrijfsnaam} analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te          stemmen op uw voorkeuren.
 • {bedrijfsnaam} verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 


Wij verzamelen uw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of uw toestemming die u te allen tijde kunt intrekken.


Bewaren van persoonsgegevens


Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring. In het algemeen bewaren we persoonsgegevens van onze websitebezoekers voor 24 maanden.


Uw rechten


U heeft het recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Als u dat wilt, kunt u direct contact met ons opnemen. We zorgen ervoor dat we u een kopie bezorgen van de gegevens die we over u verwerken. Mogelijk moeten we uw identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. Als u gelooft dat de verstrekte informatie die we over u verwerken niet juist is, dan kunt u contact met ons opnemen om uw informatie te updaten. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u wilt dat wij uw informatie verwijderen, dan kunt u ons op ieder moment informeren. U kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.


Delen met anderen


We zullen uw informatie niet delen met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u of uw organisatie met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.


Doorgifte van persoonsgegevens


Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring kunnen wij uw gegevens buiten de EER overdragen. Wanneer dit het geval is, zullen wij de juiste maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Voor overdrachten naar de Verenigde Staten zorgen wij ervoor dat een dergelijke Amerikaanse partij aan het Privacy Shield voldoet. Voor andere overdrachten, kunnen we uw gegevens overdragen aan een door de Europese Commissie erkend land dat met betrekking tot Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.


Analytics


Gegevens die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren. 


Cookies


Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bij voorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.


In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw online-gedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.


U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Beveiliging


We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:


 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
 • Encryptie van data;
 • Pseudonimiseren van data;
 • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
 • Overdrachten alleen over SSL;
 • Purpose-bound toegangsbeperkingen;
 • Controle van erkende autorisaties.


Websites en Diensten van derden


Onze Diensten omvatten activiteiten gerelateerd aan het leveren van software, waarmee onze klanten hun eigen professionele websites kunnen bouwen. Onze klanten bepalen wat voor soort gegevens zij verzamelen op of via hun website. We verwerken dergelijke gegevens alleen namens onze klanten. Als u vragen heeft over informatie die onze klanten op of via hun website verzamelen, dan kunt u contact opnemen met de organisatie die de website heeft opgezet. Onze klanten bepalen welke andere diensten of plug-ins ze gebruiken. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op dergelijke andere diensten of plug-ins, noch op websites van derden die worden bezocht via links. We kunnen niet garanderen dat deze derden uw persoonlijke gegevens veilig en betrouwbaar behandelen. Wij adviseren u om de privacyverklaringen van deze partijen te lezen.