Traumaverwerking met Energetische Hypnotherapie

Heling op fysiek, mentaal en emotioneel niveau

Traumaverwerking is zeer effectief met Hypnotherapie Achterhoek.

Wat is trauma

Trauma kan zich soms subtiel manifesteren zonder dat we ons er volledig van bewust zijn. Bijna iedereen draagt in zekere mate trauma met zich mee dat je leven onbewust sterk kan beïnvloeden.

Maar trauma's kunnen ook duidelijk aanwezig zijn. Ze tonen zich dan vaak als intense vermoeidheid, mist in het hoofd, beperkende overtuigingen, vergezeld van gevoelens zoals verdriet en woede. Soms zijn we ons niet eens bewust van de diepgewortelde oorzaak van dit gevoel en worstelen we met waarom we ons zo voelen. Deze last kan zelfs als normaal aanvoelen, eenvoudigweg omdat het ons vertrouwd is in ons dagelijks leven.

Of het nu gaat om ernstige ongelukken, langdurige stress of schijnbaar minder ingrijpende gebeurtenissen, trauma's laten vaak diepe sporen achter, zowel mentaal als fysiek. Zelfs ervaringen die aan de oppervlakte minder impactvol lijken, kunnen diep doordringen, vooral wanneer we jong zijn en de wereld nog overweldigend lijkt.

Tijdens de initiële ervaring van trauma kan een deel van onszelf stagneren in ontwikkeling, resulterend in wat we het 'innerlijk kind' noemen. Trauma kan op elk moment in ons leven ontstaan en latere ervaringen kunnen het traumatische gevoel opnieuw doen opleven.

Herkennen van trauma

Trauma kan zich subtiel uiten of heel concreet. Onderzoek toont aan dat bijna iedereen in zeker zin getraumatiseerd is.

De effecten van trauma kunnen op diverse manieren zichtbaar zijn zoals:

 • energieverlies
 • chagrijnigheid
 • een onbestemd gevoel
 • depressie
 • angst
 • stress
 • boosheid
 • spanning
 • schaamte
 • onzekerheid
 • verdriet
 • concentratieproblemen

Langdurig onverwerkt trauma kan resulteren in verschillende gezondheidsproblemen, zoals depressie, angststoornissen en zelfs posttraumatische stressstoornis (PTSS).

Vaak worden we bewust van de effecten van trauma in onze relaties, waarbij reactief en emotioneel gedrag naar voren komt in plaats van een liefdevolle en compassievolle houding. Soms ervaren we alleen welzijn als we bij dierbaren zijn, wat een indicatie kan zijn van onverwerkte trauma's.

Hypnotherapie werkt effectief bij traumaverwerking doordat we de perceptie van de herinneringen veranderen in het brein bij Hypnotherapie Achterhoek..

Meergenerationeel trauma en de wetenschap

De wetenschap ontdekt steeds meer dan trauma van generatie op generatie kan worden overgedragen. Dit komt omdat trauma wijzigingen aanbrengt in ons DNA.

Wanneer iemand dit trauma niet transformeert maar 'ermee leert leven' is de kans groot dat het van generatie op generatie wordt doorgegeven. 

Dit betekent dat de gevolgen van traumatische ervaringen worden doorgegeven aan nakomelingen, ook als zij zelf niet de directe slachtoffers van het trauma waren. Zo berichtte de nieuwssite nu.nl ook hierover. 


Zo stelt Maarten Oversier, een bekend en gerenommeerd regressie- en incarnatietherapeut dan de gevolgen van de 2e wereldoorlog en de kerk nog steeds in de huidige generaties actief zijn. In zijn boek Bestaansrecht beschrijft hij dit op basis van zijn jarenlange ervaring.


Alhoewel de Achterhoek misschien even reizen is, komen veel cliënten toch van ver om hun probleem onder mijn begeleiding op te lossen. Omdat vertrouwen en een klik erg belangrijk zijn bij therapie en persoonlijke ontwikkeling hebben we altijd eerst een vrijblijvend intakegesprek. 

Voorbeelden van meer-generationeel trauma

 • Oorlogservaringen: Gezinnen waarvan de ouders of grootouders oorlogstrauma's hebben meegemaakt, kunnen onbewust beïnvloed worden door de emotionele littekens die deze ervaringen hebben achtergelaten.
 • Misbruik en verwaarlozing: Kinderen van ouders die zelf slachtoffer waren van misbruik of verwaarlozing, kunnen de gevolgen van deze traumatische gebeurtenissen gaan ervaren. Ook als ze zelf geen directe slachtoffers waren.
 • Verlies en Rouw: De manier waarop een gezin omgaat met verlies en rouw kan invloed hebben op hoe de volgende generaties omgaan met dergelijke emotionele ervaringen.
 • Cultureel en historisch trauma: Gemeenschappen die te maken hebben gehad met systematische onderdrukking, discriminatie, of koloniale geschiedenis kunnen generaties lang de gevolgen hiervan ervaren.

Hoe kom je van de gevolgen van trauma af?

Het is belangrijk om eerst een goed beeld te hebben van het probleem dat je ervaart. Bij het ervaren van de gevolgen van trauma kunnen kunnen meerdere lagen, beperkende overtuigingen, emoties en gevoelens komen kijken. 

Nu kan het zijn dat je al verschillende wegen hebt bewandeld om je probleem op te lossen. Die ervaringen dragen allemaal bij aan het volledige transformeren van dat wat jou weerhoudt een mooi en liefdevol leven te krijgen. Het is namelijk nooit zo dat één therapievorm alles oplost. Het is altijd het resultaat van alles wat je doet en gedaan hebt. 

Hoe komen we in gemiddeld 3 tot 6 sessies (à 2 - 2,5 uur) tot het meest optimale resultaat?

Sessie 1: Verkrijgen van een totaalbeeld. We brengen in kaart wat jou allemaal belemmert, welke gevolgen dit heeft en wat je wil. We starten met het oplossen van een eerste deel van het probleem. 


Sessie 2-5: Je transformeert laag voor laag datgene wat er ten grondslag ligt aan dat wat jij wilt loslaten of oplossen. Dit doen we door gebruik te maken van de meest krachtige en effectieve therapievorm die er op dit moment is. Je ervaart hoe je na elke sessie beter voelt. 


Sessie 3 of 6: Hierin gaan we de veranderingen bestendigen en verduurzamen. We diepen je verlangens en je gewenste, allermooiste leven uit en programmeren je onbewuste om dit te bereiken. 


Het is soms lastig te bepalen hoeveel sessies iemand nodig heeft. Dit hangt natuurlijk af van hoeveel iemand heeft meegemaakt en hoeveel lagen er in het 'systeem' zitten. Soms is het raadzaam om na 3 of 6 sessies het traject te verlengen. Soms zijn minder sessies nodig. Dit komt uiteraard in goed onderling overleg tot stand. 

Klaar om nu door te pakken en je goed te voelen?