Depressie oplossen met Energetische Hypnotherapie

Ervaar de aanpak op fysiek, mentaal en emotioneel niveau

Depressie is goed te transformeren met Hypnotherapie Achterhoek

Wat is depressie? 

Depressie is een aandoening die wereldwijd miljoenen mensen treft. Depressie gaat vaak gepaard met diep verdriet, vermoeidheid en gevoelens van hopeloosheid. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat depressie verband houdt met verstoringen in hersenchemicaliën, zoals serotonine en dopamine en met problemen in de darmflora.


Gelukkig blijkt uit recent onderzoek¹² dat hypnotherapie effectief is bij de behandeling van depressie. Hypnotherapie kan bepaalde delen van de hersenen beïnvloeden en negatieve denkpatronen verminderen. Door herprogrammering van denkwijzen en emoties kan hypnotherapie positieve gevoelens stimuleren waardoor negatieve gedachten naar de achtergrond raken. Je gaat op onbewuste niveau anders over jezelf denken omdat negatieve overtuigingen verdwijnen. Vergeleken met traditionele behandelingen is hypnotherapie één van de meest effectieve methodes om een depressie te overwinnen en het pad naar welzijn te terugvinden.

Een bekende studie, gepubliceerd in het gerenommeerde blad American Health Magazine laat zien hoe effectief hypnotherapie kan zijn: 

- Psychoanalyse: 38% herstelt na 600 sessies

- Cognitieve gedragstherapie: 72% herstelt na 22 sessies

- Hypnotherapie: 93% herstelt na 6 sessies

Overigens werden in het onderzoek conventionele hypnosetechnieken onderzocht. Deze technieken zijn inmiddels nog weer doorontwikkeld en verbeterd waardoor de resultaten waarschijnlijk nog beter zijn. 

Herken de signalen

Het is van cruciaal belang om de signalen van een depressie te herkennen, omdat deze een grote impact kunnen hebben op zowel je fysieke als mentale welzijn.


Depressie gaat veel dieper dan tijdelijke droefheid. Het is een complexe emotionele toestand die het dagelijks functioneren kan beïnvloeden. Symptomen kunnen variëren van aanhoudende droefheid en vermoeidheid tot verlies van interesse in gebruikelijke activiteiten en gevoelens van waardeloosheid.


Het herkennen van depressie kan soms lastig zijn, omdat deze niet altijd duidelijk zichtbaar is. Depressie uit zich vaak in een combinatie van emotionele, fysieke en gedragsmatige symptomen. Hiernaast vind je enkele veelvoorkomende tekenen van depressie.


Herken je meerdere tekenen bij jezelf of bij een ander, vraag dan hulp. 


Let op: neem te allen tijde eerst contact op met je huisarts en bespreek de eventuele behandeling van hypnotherapie. Hypnotherapie is nooit een vervanger van reguliere therapie. 

Depressie? Dit zijn de signalen: 

  • Een aanhoudend gevoel van neerslachtigheid, somberheid of leegte dat niet lijkt te verdwijnen, zelfs niet in positieve situaties.
  • Verminderde interesse in activiteiten die voorheen plezierig waren, inclusief hobby's, sociale interacties en zelfs dagelijkse taken.
  • Moeite met in slaap vallen, doorslapen of juist excessieve slaperigheid.
  • Verlies van eetlust en gewichtsverlies, of juist een toename van eetlust en gewichtstoename.
  • Moeite met het vasthouden van de aandacht, concentreren op taken en het nemen van beslissingen..
  • Overmatige zelfkritiek, gevoelens van nutteloosheid, schuldgevoelens en het idee dat men anderen tot last is.
  • Ongemakken zoals hoofdpijn, maagpijn, rugpijn, spierpijn en andere lichamelijke symptomen zonder duidelijke medische oorzaak.
  • Gedachten over de dood, het idee dat het beter zou zijn om er niet meer te zijn, of concrete plannen maken voor zelfbeschadiging of zelfmoord.
  • Het vermijden van sociale contacten en het zich isoleren van anderen.

Depressie?
Je hebt het niet je doet het... 

Het is belangrijk je te realiseren dat je niet depressief bent maar depressief doet.

Dit klinkt misschien raar en wellicht voel je nu weerstand, toch is dit de eerste belangrijke stap naar herstel. Volgens het model van de logische niveaus van Gregory Bateson en Robert Dilts kunnen we depressie bekijken als een gevolg van gedachten, gevoelens, gedrag, identiteit, overtuigingen en omgeving op verschillende niveaus.

Depressie kan zich uiten in gedragspatronen en diepgewortelde overtuigingen zoals 'ik ben niet goed genoeg'. Het kan zelfs invloed hebben op iemands kernidentiteit. Dit begrip van depressie als iets wat je 'doen' in plaats van alleen het 'zijn' opent verschillende mogelijkheden voor behandeling.

Hypnotherapie is een opkomende benadering die hierbij heel goed kan helpen door je brein te herprogrammeren en de (vaak onbewuste!) onderliggende oorzaken van je depressie aan te pakken.

Hoe kom je van depressie af?

Hypnotherapie biedt een zachte, maar krachtige manier om de wortels van jouw depressie aan te pakken en te herstellen.


Met behulp van ontspanningstechnieken wordt een staat van diepe ontspanning bereikt, waardoor het onderbewuste toegankelijk wordt. Vanuit daar worden imprints, negatieve overtuigingen en gedragspatronen die hebben bijgedragen aan jouw depressie geïdentificeerd en getransformeerd. 


Hoe komen we in gemiddeld 3 tot 6 sessies (à 2 - 2,5 uur) tot het meest optimale resultaat?

Sessie 1: Verkrijgen van een totaalbeeld. We brengen in kaart wat jou allemaal belemmert, je symptomen, overtuigingen, welke gevolgen dit heeft en wat je wil. We starten met het oplossen van een eerste deel van het probleem. 


Sessie 2-5: Je transformeert laag voor laag datgene wat ten grondslag ligt aan de depressieve gevoelens die je ervaart. Dit doen we door gebruik te maken van de meest krachtige en effectieve technieken die op dit moment bij jou passen.


Sessie 3 (of 6): Hierin gaan we de veranderingen bestendigen en verduurzamen. We diepen je verlangens en gewenste, mooiste leven uit en programmeren je onbewuste om dit te bereiken. 

Het is soms lastig te bepalen hoeveel sessies iemand nodig heeft. Soms is het raadzaam om na 3 of 6 sessies te verlengen. Soms zijn minder sessies nodig. Dit alles komt uiteraard in goed onderling overleg tot stand. 

Klaar om nu door te pakken en je goed te voelen?