Angst, paniek en fobieën

Wanneer een natuurlijke respons niet meer 'natuurlijk' is...

Angsten zijn perfect op te lossen met Hypnotherapie Achterhoek.

Angst is een natuurlijke respons

Angst is een natuurlijk en in de basis levensreddend beschermingsmechanisme dat ons waarschuwt voor potentiële gevaren. 

Hoewel angst op zichzelf niet per se schadelijk is, kan overmatige angst een last worden die moeilijk te dragen is en ons belemmert om volledig te genieten van het leven.
Angst kan optreden in verschillende situaties, variërend van sociale interacties tot specifieke fobieën of zelfs algemene angststoornissen.

Bij angst speelt het oudste deel van ons brein, het zogenaamde reptielenbrein, een cruciale rol. Die zorgt er namelijk voor dat we vanuit de drie basisreacties (vechten, vluchten of bevriezen) reageren op situaties. Dat brein kun je gelukkig herprogrammeren

Als angst je leven beheerst, kan hypnotherapie een krachtige en effectieve manier zijn om de angst te begrijpen, te beheersen én effectief en snel te overwinnen en daardoor de controle over je leven weer terug te krijgen.


Verschil met paniek

Paniekaanvallen zijn plotselinge, intense periodes van extreme angst die zich kunnen voordoen zonder duidelijke reden. Ze gaan vaak gepaard met lichamelijke symptomen zoals snelle hartslag, zweten, trillen en kortademigheid. Mensen die een paniekaanval ervaren, kunnen ook gevoelens van doodsangst, een gevoel van controleverlies en een sterke drang om te vluchten ervaren.


Paniekaanvallen kunnen erg verontrustend en beangstigend zijn en kunnen grote invloed hebben op jouw kwaliteit van leven. Ze kunnen zich op elk moment voordoen, zelfs wanneer je ontspannen bent of je je in een veilige omgeving bevindt.


De exacte oorzaak van paniekaanvallen lijkt complex en kan variëren van genetische aanleg tot omgevingsfactoren en stress. Aanvallen kunnen ook worden getriggerd door bepaalde situaties of omgevingen, hoewel ze soms ook volledig willekeurig kunnen optreden. Er lijkt een peil op te trekken, maar dat maakt gelukkig voor de hypnotherapie niet uit!  

Met Hypnotherapie in de Achterhoek los je effectief en snel angst, paniek en fobieën op.
Spinnenangst is eenvoudig op te lossen met hypnotherapie in de Achterhoek.

Is het nou angst of een fobie?

Fobieën kunnen je leven ernstig beperken en je belemmeren om volledig te genieten van dagelijkse activiteiten. Of het nu gaat om een intense angst voor spinnen, sociale situaties, vliegen, openbare ruimtes of kleine ruimtes, het is belangrijk te weten dat hulp beschikbaar is.


Er zijn veel verschillende fobieën. Op dit moment zien wij een sterke toename van sociale fobieën, ook wel bekend als sociale angststoornissen waardoor het vermogen om met anderen om te gaan aanzienlijk wordt belemmerd. Straat- of pleinvrees, ook wel bekend als agorafobie, kan ervoor zorgen dat het verlaten van vertrouwde omgevingen beangstigend is. Andere fobieën, zoals claustrofobie en hoogtevrees, kunnen eveneens overweldigend zijn.

Belangrijk weetje: alle soorten fobieën zijn een onbewuste overreactie op een externe prikkel en dit is prima te herprogrammeren met hypnotherapie.


Deze overreactie is meestal ontstaan doordat er ooit een bepaalde mate van onveiligheid of een ander vervelend gevoel is ervaren, in een soortgelijke situatie als waar iemand in het hier en nu ‘fobisch’ op reageert. Het kan zelfs zo zijn dat een kind een fobie ontwikkelt, alleen maar omdat het een fobische reactie van iemand anders waarneemt! 


In principe is een angst een reactie op een algemene situatie en een fobie een overreactie op een specifiek onderwerp of in een specifieke situatie. 

De route naar vertrouwen...

Wanneer we naar paniek en angst kijken vanuit onze bewuste mind dan lijken deze klachten complex en soms zelfs willekeurig te zijn. Toch is dat niet zo wanneer je weet hoe het proces van paniek en/of angst op onbewust niveau geregeld wordt.

Hier zit dan ook meteen de kracht van hypnotherapie omdat we met hypno toegang hebben tot de onbewuste processen van onze mind en de problemen vanuit daar ook op kunnen lossen. Veelal zijn drie sessies dan ook voldoende om angst en paniek snel en efficiënt te transformeren.


In minimaal drie tot zes sessies van je angst, paniek of fobie af:

Sessie 1: In kaart brengen waar je nu echt bang/fobisch voor bent of in paniek van raakt.  We starten door je onbewuste te leren op andere manieren op deze situaties te reageren.  

Sessie 2: Je transformeert emoties die onder de angst, paniek of fobie liggen. Je rekent af met het ontstaan van de onbewuste overreactie. 

Sessie 3: Hierin gaan we de veranderingen bestendigen en verduurzamen. Je leert je brein hoe mooi je leven er zonder de angst, paniek of fobie eruit ziet. 

Klaar om nu door te pakken en je weer goed te voelen?